E : โปรแกรมเกาะมันใน เกาะมันกลาง ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน

 

โปรแกรมเที่ยวเกาะมันใน, เกาะมันกลาง 2 วัน 1 คืน ชมโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ดำน้ำดูปะการัง

*** โปรแกรมสำหรับ 15 ท่าน ***

โปรแกรมวันแรก : เกาะมันใน - เกาะมันกลาง - ดำน้ำดูปะการัง

10.00 น.     พบกันที่ สำนักงาน เดอะทอย อาร์ต รีสอร์ท นำท่านไปยังท่าเรืออ่าวมะข้ามป้อม ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท/เรือสำราญ 2 ชั้น (แล้วแต่จำนวนผู้

                โดยสาร) พร้อมเสื้อชูชีพ สำหรับผู้ร่วมเดินทาง นำท่านสู่ เกาะมันใน

12.00 น.     นำท่าน ชมศูนย์อนุบาลเต่าทะเล เยี่ยมชมบ่อเต่าทะเลในธรรมชาติริมทะเล พร้อมให้อาหารเต่าซึ่งมีสะพานทอดออกไปในทะเล ในบรรยากาศที่สวยงาม

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง1) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะมันใน

13.00 น.     นำท่านเดินทางไปที่ เกาะมันกลาง พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (โดยสน๊อกเกิ้ล) ซึ่งเป็นแหล่งปะการัง ปลาสวยงามเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่ที่สวยและสมบูรณ์

                ที่สุดในจังหวัดระยอง

15.00 น.     นำท่านกลับขึ้นฝั่ง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม

16.00 น.     Check In เข้าที่พัก ต้อนรับด้วย Wellcom drink โรงแรมตั้งอยู่ริมทะเล หาดแม่พิมพ์ (บนฝั่ง) ที่เกาะไม่มีที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ (2) พร้อมกิจกรรม ปาร์ตี้ ซีฟู้ดทะเลเผา ร้องเพลงคาราโอเกะ (เลือกซื้อเพิ่ม) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยในแบบในบรรยากาศ

                สบาย ๆ พร้อมเล่นเกมส์ซุ้มต่างๆ แจกของรางวัลมากมาย

โปรแกรมวันสอง : บ้านเพ - อะควาเรียม - เดินทางกลับ

07.30 น.     บริการอาหารเช้า (3) พร้อม ชา,กาแฟ ณ ห้องอาหารที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย

09.00 น.     Check Out ออกจากโรงแรมที่พัก นำท่านสู่ ตลาดบ้านเพ เลือกซื้ออาหารทะเลสด แห้ง และของฝากที่มีชื่อเสียงของระยอง

11.00 น.     แถมท้ายโปรแกรมด้วยการนำชมโลกใต้ทะเล "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Aquarium" ชมปลาทะเลผ่านอุโมงค์เสมือนได้เดินไปชมใต้ทะเลจริง

12.00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

 

 

ค่าบริการรวม

1. ที่พัก 1 คืน
2
. อาหาร 3 มื้อ (เย็น, เช้า, กลางวัน)
3
. เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ สน็อคเกิ้ล พาเที่ยว เล่นน้ำ-ชมปะการัง

4. ค่าเข้าชมระยองออครอเรี่ยม
5. ไกด์และสตามดูแล 


บริการด้านอื่นๆ

1. คาราโอเกะคืนละ 3,500.00 - 5,500.00 บาท (แล้วแต่โรงแรมที่เลือก)
2. อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง  ราคาเริ่มต้นท่านละ 380.00 - 580.00 บาท (บริการ 30 ท่านขึ้นไป)
3. มิกเซอร์ (โซดา,น้ำแข็ง,น้ำอัดลม,น้ำเปล่า 4 ชม.) ท่านละ 80.00 บาท
4. คาบาเรย์โชว์/โคโยตี้ 3,500.00 บาท
5. Wallk Rall พร้อมของรางวัล ท่านละ 120.00 บาท
6. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท เสียชีวิต 200,000 บาท เพิ่มท่านละ 60 บาท/ทริป 
7. บริการรถตู้รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์  VIP 10-15 ที่นั่ง 7,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมัน และค่าทางพิเศษแล้ว)
8. บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์ 50 ที่นั่ง ราคา 26,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมันและค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ 

1.  อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง long weekend / High Season เพิ่ม 1,200 บาท
2.  บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม  : Call Center 097-242-8558  (เวลาทำการ จ.-ศ. 09.00น. - 17.00 น.)