H : โปรแกรมเกาะมันใน มันกลาง ตกปลา ไดร์หมึก 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมเกาะมันใน เกาะมันกลาง ตกหมึก ไดร์หมึก 2 วัน 1 คืน

*** โปรแกรมสำหรับ 20 ท่าน ***

โปรแกรมวันแรก  :

13.00 น.     พบกันที่สำนักงาน "เดอะทอยทัวร์" นำท่านเดินทางเช็ค - อิท เข้าที่พัก เปลี่ยนเสื้อผ้าสบายๆ นำท่านเดินทางมายังท่าเรืออ่าวมะข้ามป้อม ลงเรือสำราญ 2 ชั้น

                มุ่งหน้าสู่ เกาะมันใน

13.40 น.     เดินทางถึงเกาะมันใน ชมโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล โครงการของสมเด็จพระราชินีฯ เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่า อายุตั้งแต่ 10 วัน , เยี่ยมชมบ่อพ่อ-แม่ พันธ์

                เต่าอายุหลายสิบปีเยี่ยมชมบ่อเต่าธรรมชาติก่อนปล่อยเต่าลงสู้ทะเลจริง , เยี่ยมชมบ้านปะการัง เดินชมสถานแสดงพันธ์เต่า การเจริญเติบโต การวางไข่ และ

                อวัยวะต่างๆ ของเต่าทะเล

15.00 น.     กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง บริเวณหน้าเกาะมันใน แนวปะการังอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก มีหอยมือเสือตัวใหญ่มากมาย  (เป็นแนวอนุรักษ์ปะการังของ

                กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งตะวันออกที่ 1)

16.00 น.     นำท่านเดินทางไปยังบริเวณแนวปะการังเกาะมันกลาง ร่วมกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง

17.00 น.     กิจกรรมตกปลา นำท่านเดินทางหาฝูงปลา ตกปลาแบบเบีตกระบ๋อง ท่านสามารถนำคันเบ๊ตตกปลามาได้ หรือเช่าจากทางเดอะทอยทัวร์

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น แบบุฟเฟ่ พร้อมอาหารทะเลปิ้ง - ย่าง (กุ้งเผา, ปลาหมึกย่าง, หอยแครงลวก, หอยแมลงภู่อบ)

                ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะบนเรือ "Party on the Boat"

19.00 น.     กิจกรรมตกปลาไดร์หมึก

21.00 น.     เดินทางกลับท่าเรืออ่าวมะข้ามป้อม นำท่าน เข้าที่พัก

โปรแกรมวันที่สอง  :

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า  (รายการอาหารเช้า แล้วแต่โรงแรมที่ท่านเลือก)

09.30 น.     เช็ค - เอาท์ ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางมายัง ตลาดบ้านเพ เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน อาหารทะเลสด - แห้ง ของที่ระลึก (ตลาดชาวบ้าน)

10.30 น.     โปรแกมแถมท้าย นำท่านเยี่ยมชม ระยองออครอเรี่ยม อุโมงค์ใต้น้ำ (โปรแกมนี้ลุกค้าจะไป หรือไม่ไปก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย) เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 

 

       

 

ค่าบริการรวม

1. ห้องพักปรับอากาศ 1 คืน

2. เรือนำเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำแบบผิวน้ำ

3. อาหาร 2 มื้อ

4. เรือตกปลา ไดร์หมึก / เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ สน็อคเกิ้ล พาเที่ยว เล่นน้ำ-ชมปะการัง

5. บัตรเข้าชมระยองออครอเรี่ยม

6. ไกด์และสตาปดูแลตลอดการเดินทาง

รายการอาหารเย็น (แบบบุฟเฟ่)

1. ต้มยำรวมมิตร

2. ทะเลผัดฉ่า

3. ยำรวมมิตร

4. ผัดผักรวมมิตร

5. ทอดมันปลา

6. ข้าวสวย

7. ผลไม้น้ำดื่ม

บริการด้านอื่นๆ

1. คาราโอเกะคืนละ 3,500.00 บาท

2. อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง  ราคาเริ่มต้น เพิ่มท่านละ 380.00 - 580.00 บาท

3. มิกเซอร์ (โซดา,น้ำแข็ง,น้ำอัดลม,น้ำเปล่า 4 ชม.) ท่านละ 80.00 บาท

5. Wallk Rall บนเกาะ พร้อมของรางวัล ท่านละ 100.00 บาท

6. ประกันชีวิต วงเงินอุบัติเหตุไม่เกิน 100,000 บาท เสียชีวิต 200,000 บาท ท่านละ 60 บาท/ทริป

7. บริการรถตู้รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์  VIP 10-15 ที่นั่ง 6,500.00 บาท (ราคารวมน้ำมัน และค่าทางพิเศษแล้ว)

8. บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ - ส่ง กรุงเทพ - แม่พิมพ์ 50 ที่นั่ง ราคา 26,000.00 บาท (ราคารวมน้ำมันและค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

 หมายเหตุ 

1.  เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีไม่เสียค่าใช้จ่ายอายุ 5-8 ปี คิดครึ่งราคา อายุ 9 ปีขึ้นไปคิดราคาปกติ

2.  ลูกค้าจำนวน 50 ท่านขึ้นไป แถมฟรีคาราโอเกะ

3.  ทางบริษัทใคร่ขอปรับเปลี่ยนโปรแกมตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรายล้วงหน้า

4.  อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง long weekend / High Season เพิ่ม 1,200 บาท 

ติดต่อสอบถาม  : Call Center 097-242-8558  (เวลาทำการ จ.-ศ. 09.00น. - 17.00 น.)